Společnost Oil Albera S.L. je odpovědná za zpracování údajů pro účely výběru zaměstnanců a správu životopisů. Svá práva na ochranu údajů můžete uplatnit na adrese lopd@onturtle.eu, pro více informací.