Společnost Oil Albera S.L. je odpovědná za zpracování údajů za účelem pravidelného zasílání newsletterů. Svá práva na ochranu údajů můžete uplatnit na adrese lopd@onturtle.eu, pro více informací.