Společnost Oil Albera S.L. je odpovědná za zpracování údajů s cílem vyřizovat a spravovat vaše dotazy. Svá práva na ochranu údajů můžete uplatnit na adrese lopd@onturtle.eu, pro více informací.