Společnost Oil Albera S.L. je odpovědná za zpracování údajů za účelem správy žádostí a následných obchodních opatření. Svá práva na ochranu údajů můžete uplatnit na adrese lopd@onturtle.eu, pro více informací.