Oil Albera S.L. odpowiada za przetwarzanie danych w celu zarządzania zapytaniami i nadzoru handlowego. Z praw do ochrony danych osobowych można skorzystać pod adresem lopd@onturtle.eu, więcej informacji.