Oil Albera S.L. odpowiada za przetwarzanie danych w celu udzielania odpowiedzi na Państwa pytania i zarządzania nimi. Z praw do ochrony danych osobowych można skorzystać pod adresem lopd@onturtle.eu, więcej informacji.