Oil Albera S.L. és el responsable del tractament de les dades, amb la finalitat d'atendre i gestionar les seves consultes. Pot exercir els seus drets de protecció de dades a través de lopd@onturtle.eu, per a més informació.